ZARZĄD

Prezes
p. Roman Mlonek

V-ce prezes
p. Jerzy Cnotalski

Skarbnik i sekretarz
p. Katarzyna Dobrowolska

Członek zarządu
p. Andrzej Garncarz

Członek zarządu
p. Zbigniew Bytomski

Członek zarządu
p. Marcin Orłowski

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący
Piotr Piekarz

Wiceprzewodnicząca
Alicja Żoła-Boruta

Sekretarz
Sławomir Dembowski