Zasady organizacji wyjazdów na turnieje

Zmiany w organizacji wyjazdów na zawody krajowe wprowadzamy w celu sprawnej organizacji tych wyjazdów od strony finansowej oraz praktycznej (zapewnienie środków transportu oraz ewentualnych noclegów).

1. Zawodnicy klubu będą każdorazowo powoływani do startu w konkretnym turnieju. Informacja o powołaniach będzie zamieszczana na tablicy ogłoszeń w klubie oraz publikowana na stronie klubuwww.zerwikaptur.pl w zakładce KOMUNIKATY z wyprzedzeniem 2 tygodni przed terminem zawodów.

2. W przypadku niemożności uczestnictwa, należy zgłosić ten fakt na treningu, telefonicznie, lub drogą mailową, do poniedziałku w tygodniu, w którym odbywa się turniej. Zawodnicy, którzy nie zgłoszą faktu absencji do tego terminu będą zgłaszani do udziału w systemie na stronie PZSzerm.

3. Wyjazd będzie organizowany na podstawie ilości zawodników zgłoszonych przez klub do turnieju.

4. Szczegóły odnośnie wyjazdu, tj. termin i koszt otrzymają Państwo na maila najpóźniej we wtorek przed zawodami. W przypadku, gdy turnieje będą odbywać się w dni powszednie (np. Challenge Wratislavia) powyższy algorytm może ulec lekkiej korekcie.